Digitala Brukbarhetstest fr. 1/5 - 2021 till 31/5 - 2021

Mälardalens fjordhästförening inbjuder medlemmar och andra fjordhästföreningar till digitala brukbarhetstest för fjordhäst. Bedömning görs av Terese Klangestam och godkända resultat får Diplom hemskickat på posten.

Det går till enligt följande:

Ni laddar upp en film till malardalensfjordhastforening@outlook.com  och bifogar hästens namn och ålder.
(Filmen kan behöva laddas upp i delar om den är lång). Det går även bra att ladda upp filmen till en molnplats som man har och dela med oss, skicka då en länk till oss.

Filmer på brukbarhetstest finns att se här nedan. Observera att vi för enkelhetens skull vid inspelning presenterat många moment med en vuxen, välutbildad häst, så det är absolut inget krav att man ska göra det på samma tid. God skärpa och bra överblick krävs vid filmningen.

Regler och ålderskrav på häst för brukbarhetstesten finner ni här.
https://fjordhastforeningen.se/fjordhasten/brukbarhetstest.html 

LÄS DESSA REGLER INNAN NI LÄSER NEDAN.

Följande moment omfattas

  1. Visning vid hand
  2. Selning
  3. Lastning
  4. Ridning
  5. Tömkörning
  6. Tömkörning med släpa/linor+svängel
  7. Körning
  8. Löshoppning   

DEMOFILMER PÅ ALLA MOMENT FINNS HÄR  


Visning vid hand

I visning vid hand vill vi se hästen i skritt och vändning, uppbindning samt lyftande av hovar.


Selning

Vid selning och tränsning ska hästen stå lugnt och avslappnat.


Lastning

Vid lastning ska luckan bak stängas, dörren fram får vara öppen. Foder i transporten/till hjälp samt sällskapshäst får gärna användas. 


Tänk på säkerheten vid ridning/körning/tömkörning med släpa/linor och svängel och var gärna en extra medhjälpare. Vi vill att alla som hanterar häst har hjälm och i övrigt är klädda för ändamålet.

Vid ridning/körning/tömkörning ska det vara tydligt att hästen lyssnar på kommandon, gör halt och står lugnt stilla i minst 5 sekunder samt kan svänga åt båda håll i angiven gångart.


Ridning

Ridfilmen demonstrerar miniminivå och är med 3-åriga Califfa E som på filmen rids 2a gången i paddock utan ledare. Man ska som minst rida hästen i skritt och trav i båda varven och vända till både höger och vänster. Minst en halt med god stillhet ska visas. 


Tömkörning & Tömkörning med släpa/linor+svängel:

Tömkörningen på filmen är något förenklad då den gjordes innan uppritad bana. Se banskiss nedan för hur det ska utföras. Om ni inte har någon ridbana fungerar en plan och jämn yta lika bra. 

Vid tömkörning med linor+svängel eller släpa ska hästen stå lugnt vid anspänning och dra avspänt. Minst en vändning åt vardera håll (snett igenom eller 8-volt i skritt samt en halt med god stillhet i minst 5 sekunder ska demonstreras. 


Löshoppning:

Vid löshoppning, se anvisningen som finns på SPAF LÄNK

Tänk på att anpassa avståndet mellan hjälphindret och bedömningshindret så att det passar hästen. Var minst 3 stycken och hoppa inte högre än vad hästen är bekväm med. För godkänt resultat krävs 80cm. Vi vill se minst 2 filmer på 2 olika höjder med samma häst.

Hästen på demofilmen är bara 2år. Testet kan bedömas först från 3års ålder.


Körning:

Här gäller samma som vid tömkörning att tänka på säkerheten.
Som minimum vill vi se hästen körd på en 8-volt i både skritt och trav samt två halter om minst 5 sekunder för att momentet skall vara korrekt utfört. Det går bra att göra en film för anspänning och en för själva körningen för att göra det mer hanterbart.


Vi har öppet för deltagare tom 31/5-21, och det går bra att skicka in sitt bidrag fram tills dess.
Märk med moment, häst och namn. Filmerna bedöms löpande.

Kostnaden är 100kr för ett moment,
50 kr ytterligare per moment på samma häst.
Betalning sker till:
Clearingnr: 7132
Kontonr: 1483007 

Swisch: 123 535 56 72

Märk med namn på dig och din häst

Betalning skall ske senast i samband med in skick av film. Ingen återbetalning sker om man anmält sig men sen ej skickar in någon film.

Vid mer än 10 deltagare lottar vi ut ett extra pris till bästa bidrag som utses av MFF:s styrelse tillsammans.

Lycka till!