Styrelseprotokoll

MFF´s styrelsen hade styrelsemöte 7/10-16 där frågor kring året som varit tagits upp samt information till årsmötet.

Vi ser gärna att ni medlemmar läser igenom detta protokoll och tar med dem frågor ni anser vara viktiga till årsmötet!
Datum & tid för årsmötet kommer inom kort. 
Styrelsemöte 071016.pdf (959,5 kB)

Vi kan även informera om att ett stuteri har blivit godkänt inom MFF: Koten´s Fjordhästar, ägare: Eva Nilsson.
Vi önskar all fortsatt lycka med dess avel.