Årsmötes protokoll

Hej, 

Årmötet har ägt rum på Taffsnäs och tyvärr var det inte lika mycket uppslutning från övriga medlemmar som vi
önskat men förhoppningsvis så läser ni protokollet och vill delta i alla våra planerade aktiviteter! 

MFF´s styrelse tycker att det är fantastiskt kul och få presentera att vi ökat i antalet medlemmar.
Målet är såklart att bli ännu fler, men också att alla är aktiva i föreningen! 

Här finner ni Årsmötes protokollet: Dokument "Årsmöte 2016 underskrift" 

God fortsättning önskar vi i styrelsen!